Tahajud

Rasulullah SAW bersabda,
“Setan membuat ikatan pada tengkuk salah seorang di antara kalian ketika tidur dengan tiga ikatan dan setiap kali memasang ikatan dia berkata:
‘Malam masih panjang, maka tidurlah.’ Jika orang tadi bangun lalu berzikir kepada Allah SWT, terlepas satu ikatan.
Jika dia berwudhu, terlepas satu ikatan yang lainnya.
Dan jika dia melaksanakan shalat, terlepas semua ikatannya.
Pada akhirnya, dia akan menjadi segar (produktif) dengan jiwa yang bersih. Jika tidak, dia akan bangun dengan jiwa yang kotor yang diliputi rasa malas.”

(HR Bukhari).

One Response

Reply